Ile trwa wpis do księgi wieczystej?

Zobacz, ile trwa wpis do księgi wieczystej i jak długo trzeba czekać na formalności? Księgi wieczyste to najpewniejsze źródło informacji dotyczące stanu prawnego nieruchomości – zarówno gruntowych jak i budynkowych. Prowadzone w systemie teleinformatycznym umożliwiają przejrzenie zarówno historycznego jak i aktualnego stanu prawnego nieruchomości.

Jak wygląda procedura wpisu do księgi wieczystej?

W księdze wieczystej ujawnione są nie tylko informacje dotyczące właściciela nieruchomości, ale również wszelkie prawa i roszczenia ją obciążające. Dla potencjalnego nabywcy nieruchomości szczególnie istotny jest dział IV księgi wieczystej.  Zawiera on informacje w przedmiocie hipotek ustanowionych na nieruchomości. Ważny jest także dział III, ponieważ są tam zawarte informacje dotyczące postępowania egzekucyjnego, którego przedmiotem jest nieruchomość. Zapoznanie się z zawartością księgi wieczystej nieruchomości, a także z aktami wieczystoksięgowymi nieruchomości. Czyli dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu do księgi wieczystej jest niezbędną czynnością przed podjęciem decyzji o zakupie jej. 

Co to jest hipoteka? Zobacz nasz wpis, co to jest hipoteka i kto może ją zawrzeć?

Jak dokonać wpisu do księgi wieczystej?

Same wpisy są dokonywane na podstawie wniosku o wpis do księgi wieczystej. Istnieją jednak sytuacje, w których wpis może zostać dokonany z urzędu. W przeważającej mierze wpis jest poprzedzony wnioskiem. To, w jakiej formie wniosek zostanie złożony, zależy od tego, jaką czynność prawną dokumentuje. W sytuacji, gdy wpis jest dokonywany w dziale II, w którym wskazywany jest właściciel nieruchomości, wówczas wniosek składa notariusz, ponieważ w tej sytuacji akt notarialny jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.

W sytuacji, gdy wpis jest dokonywany w dziale III księgi wieczystej (tj. w dziale, który dotyczy roszczeń, praw osobistych i ograniczonych praw rzeczowych), wówczas bardzo często jest on składany na urzędowym formularzu, bezpośrednio przez stronę czynności tj. wydzierżawiającego. W tożsamy sposób składany jest wniosek o wykreślenie wpisu w dziale III księgi wieczystej.  

Wniosek o wpis w księdze wieczystej musi zostać w odpowiedni sposób opłacony, a wysokość opłat reguluje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przykładowo, wniosek o wpis w księdze wieczystej prawa dzierżawy kosztuje 150,00 złotych. Natomiast wniosek o wykreślenie tego prawa wynosi połowę tj. 75,00 złotych. 

Zobacz nasz wpis: Dziedziczenie ustawowe – o co chodzi?

Procedura wpisu do księgi

Wydaje się, że sama procedura złożenia i rozpoznania wniosku nie jest zbyt skomplikowana. Po złożeniu wniosku jego treść i formę bada referendarz sądowy, a następnie dokonuje wpisu do kw. Największą bolączką tej instytucji jest jednak termin rozpoznawania wniosku. Dokonanie wpisu w księdze wieczystej trwa długo i niestety trzeba czekać. Szacuje się, że w największych miastach dokonanie wpisu w księdze wieczystej może zająć nawet rok.

W mniejszych sądach termin ten powinien być krótszy – trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Oczywiście, wnioskodawca może wysłać do sądu wieczystoksięgowego wniosek o przyspieszenie postępowania w sprawie. Jednak jego skuteczność zależy od woli przewodniczącego wydziału wieczystoksięgowego. Niekiedy pomóc w przyspieszeniu rozpoznania wniosku może telefon do sądu i ustna prośba o przyspieszenie postępowania. 

Ile trwa wpis do księgi wieczystej?

Skoro wpis w księdze wieczystej tyle trwa i trzeba na niego czekać, to mogłoby się wydawać, że status prawny nieruchomości aktualizowany jest z opóźnieniem. Wyobraźmy sobie sytuację, w której umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w styczniu, a wpis w księdze wieczystej zostanie dokonany w listopadzie.

Taka sytuacja mogłaby wprowadzać w błąd. Jednakże, w chwili złożenia wniosku, w księdze wieczystej wpisana zostanie wzmianka, która stanowi dowód, że wniosek został złożony, a sprawa jest rozpoznawana. Niezwykle istotny w tym zakresie jest również przepis art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu. A w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu – od chwili wszczęcia tego postępowania.

Jak widać, dokonanie wpisu do kw zajmuje sporo czasu oraz wymaga dokonania określonych czynności, chociażby poprawnego wypełnienia formularza oraz opłacenia wniosku. Na każdym jednak ciąży obowiązek ujawnienia swojego prawa własności w kw. Co więcej, zgodnie z sam wpis w księdze wieczystej stanowi silną ochronę prawną, chociażby przed wypowiedzeniem umowy. 

 

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonicznie