Czym jest zniesienie własności nieruchomości i w jaki sposób można je przeprowadzić?

Wśród wielu sporów, dotyczących posiadania nieruchomości czy jakiejkolwiek rzeczy o sporej wartości, częstym zjawiskiem są konflikty wynikające z obecności tzw. współwłasności. Zarządzanie domem czy budynkiem mieszkalnym w kilka osób może być dość skomplikowane, zwłaszcza, gdy każda z nich dba wyłącznie o własny interes. Dlatego też w polskim prawie istnieje możliwość zniesienia takiej sytuacji. Analizując wybrany temat warto jednak od podania definicji, czym jest współwłasność? I w jakich sytuacjach może ona zachodzić? W szerokim rozumieniu pojęcia definicja współwłasności sprowadza się do prawa przynajmniej dwóch osób do jednego podmiotu (może być to grunt rolny wraz z całą infrastrukturą, nieruchomość bądź samochód). Niezależnie od rodzaju posiadanej rzeczy, każdy z jej właścicieli ma do niej dokładnie takie samo prawo. W przypadku nieruchomości oznacza to, iż wszystkie osoby wpisane do właściwych dokumentów, mogą na tych samych prawach decydować o jej losie bądź użytkowaniu. O ile współwłasność zachodzi w rodzinie, o tyle istnieje szansa na dojście do konsensusu. Gorzej, gdy współwłaścicielami nieruchomości są zupełnie obce sobie osoby, które odmiennie patrzą na kwestie finansów i systemu wartości.

Jak znieść współwłasność

Czy możliwa jest sprzedaż nieruchomości objęta kilkorgiem właścicieli? Wszystkie kwestie reguluje Kodeks Cywilny, który jasno mówi, iż istnieje kilka sposobów na zniesienie współwłasności. Mają one miejsce w dwóch trybach – umownym i sądownym. Każdy z nich charakteryzuje się odmienną specyfiką, o której warto powiedzieć kilka słów.

Zobacz także: Prawo Własności

Zniesienie współwłasności nieruchomości a tryb sądowy.

Prowadzenie sprawy w sądzie nie należy do łatwych i przyjemnych, jednak zdarzają się sytuacje, w których nie ma innego wyjścia. Najczęściej są one związane z brakiem porozumienia pomiędzy współwłaścicielami danej nieruchomości. W takich wypadkach można więc wnioskować o zniesienie współwłasności, gdzie w kwestii sporów ostateczną decyzję podejmie sąd. Ma to miejsce na wniosek o zniesienie współwłasności, który może złożyć każda ze stron, ich spadkobiercy, a w niektórych sytuacjach Rzecznik Praw Obywatelskich czy prokuratura. Sama procedura jest dość prosta, bowiem taki dokument zawiera informacje o wartości nieruchomości, osobie składającej wniosek oraz wszystkich stronach biorących udział w postępowaniu sądowym. Ile trwa zniesienie współwłasności w takiej sytuacji? Jeśli sąd otrzyma wszelkie niezbędne dokumenty, strony nie zgłaszają wyraźnych sprzeciwów, wówczas postępowanie sądowe kończy się w przeciągu kilku miesięcy. Oczywiście może zostać ono wydłużone, jeśli zajdą ku temu właściwe przesłanki. 

Wielu współwłaścicieli chce wiedzieć kto ponosi koszty zniesienia współwłasności nieruchomości. To dość kluczowa kwestia, która również uregulowana jest prawnie. W takiej sytuacji opłatę związaną z samym postępowaniem uiszcza osoba, na której wniosek sprawa trafia do sądu. Zwykle koszt poniesiony przez nią wynosi 1000 złotych, niezależnie od realnej wartości nieruchomości. Jak znieść współwłasność w trybie sądowym? W zależności od konkretnego przypadku orzeczenie sądu może odwoływać się do zniesienia prawa do nieruchomości większości właścicielom, przenosząc jednocześnie ich prawa na konkretną osobę. Może także doprowadzić do sprzedaży nieruchomości i równego podziału uzyskanych pieniędzy na wszystkie osoby zainteresowane tematem. Tutaj przyda się wiedza, jak i możliwości firm, skupujących takie nieruchomości jak np. http://axnieruchomosci.pl/

Czy istnieje inne rozwiązanie zniesienia współwłasności?

Oczywiście, że tak. Jest ono wygodniejsze i pozwala na zaoszczędzenie czasu, jak i pieniędzy. To tzw. tryb umowny, który zostaje przeprowadzony w obecności notariusza. Wymaga on jednak dojścia do porozumienia wszystkich współwłaścicieli, którzy muszą wyrazić zgodę na taką formę ugody. Wówczas nie jest potrzebny wniosek o zniesienie współwłasności. Wszystko odbywa się w ramach warunków przyjętych przez każdą ze stron. Skoro jednak tryb ten jest wygodniejszy, ile trwa zniesienie współwłasności w takim przypadku? Zdecydowanie krócej, bowiem wszystko domykane jest przeważnie po jednej wizycie u notariusza. Wszystko zależne jest od dojścia do konsensusu oraz sformułowania właściwego pisma, spełniającego wymogi prawne. A kto ponosi koszty zniesienia współwłasności w trybie umownym? To zależy od stron. W praktyce jednak podział funduszy ma miejsce na wszystkich współwłaścicieli. 

Chcesz szybko sprzedać swoje udziały w nieruchomości ale nikt nie jest nimi zainteresowany? W takim razie skorzystaj z naszej oferty skupu udziałów w nieruchomości. Gwarantujemy błyskawiczną wycenę, szybki kontakt i finalizację transakcji.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonicznie