Gdzie zgłosić zalaną piwnicę w bloku?

Gdzie zgłosić zalaną piwnicę w bloku? Różnego rodzaju uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnych, awarie urządzeń, a także powodzie to najczęstsze przyczyny zalania piwnicy. Na tego typu zdarzenia są szczególnie uszkodzone te piwnice, które znajdują się poniżej poziomu gruntu. Choć w takiej sytuacji konieczne pojawia się jak najszybsze jej osuszenie, jeśli mieszkamy w bloku, wydarzenie należy zgłosić odpowiednim osobom. Komu należy to zgłosić i w jakiej sytuacji?

Zgłoszenie zalania piwnicy – do kogo należy przekazać stosowną informację?

Niezależnie od tego, czy doszło do zalania mieszkania, czy też piwnicy, jeśli mieszkamy w bloku, o zaistniałej sytuacji koniecznie należy powiadomić wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową. Dokładnym odbiorcą informacji powinien być zarządca budynku, w którym doszło do awarii. Odpowiednie pismo powinno zostać sporządzone niezależnie od tego, kto przyczynił się do tego problemu. Zanim jednak zgłosimy wydarzenie, koniecznie należy zadbać o:

 • Zatrzymanie zalania – jeśli jest to możliwe i możemy np. zakręcić jakiś zawór w piwnicy. Jeśli doszło do ogólnej jej zalania (w tym zalania innych piwnic), ponieważ nastąpiła powódź, oczywiście nie mamy możliwości, aby przerwać sytuację.
 • Zabezpieczenie elementów ruchomych piwnicy,
 • Określić zakres szkód i wykonać zdjęcia. Czasem zaleca się wezwanie pracownika spółdzielni, który sam dokonuje odpowiedniej oceny zakresu zaistniałych szkód.

Co, jeśli doszło do szkody z winy spółdzielni mieszkaniowej ?

W przypadku zalania piwnicy w bloku jest konieczne powiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, jeśli to ona odpowiada za zaistnienie trudności. Jeśli doszło do awarii sieci kanalizacyjnej lub uszkodzenia pionu wodnego, administrator budynku jest osobą, która odpowiada za naprawę i zadośćuczynienie sytuacji. Pierwszym etapem podejmowanych działań jest przygotowanie pisma do spółdzielni mieszkaniowej, która następnie oddelegowuje pracownika dokonującego dokładnych oględzin zalanej piwnicy. Również poświadcza on, jaki jest rozmiar szkód, co ma miejsce podczas spisywania protokołu.

Jak sprzedać udziały w nieruchomości?

Jak sprawnie sprzedać udziały w nieruchomości?

Uzyskanie odszkodowania za zalanie piwnicy z winy spółdzielni

Jeśli zalanie piwnicy powstało z winy spółdzielni mieszkaniowej, z powodzeniem możemy złożyć odpowiednie pismo do zarządu. Możemy je złożyć również bezpośrednio do ubezpieczyciela zarówno spółdzielni, jak i własnego. Do własnego możemy skierować pismo, jeśli chcemy, aby uczestniczył on w całym następującym po tym zdarzeniu procesie wnioskowania o otrzymanie rekompensaty. Jeśli wniosek kierujemy bezpośrednio do spółdzielni, koniecznie powinniśmy załączyć protokół szkód, zdjęcia zalanej piwnicy. Wniosek należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Na odpowiedź spółdzielnia mieszkaniowa ma do 30 dni od dnia dokonania oględzin. 

 

Przygotowanie protokołu szkody

Jeśli zależy nam na skutecznym zgłoszeniu szkody, konieczne jest sporządzenie protokołu szkody. Powstaje on już po usunięciu przyczyny zalania, a także po zabezpieczeniu dóbr, które mogły ulec uszkodzeniu bądź zniszczeniu. Sporządzenie protokołu poprzedza również sfotografowanie wszystkich poniesionych strat. Dlaczego należy przygotować protokół szkody? Po zgłoszeniu zalania piwnicy w bloku to właśnie ten dokument jest podstawą przyznania odszkodowania zalania. Z tego też powodu jest on spisywany w obecności przedstawiciela sprawcy zdarzenia np. pracownika danej spółdzielni mieszkaniowej. W takim protokole należy zawrzeć następujące informacje:

 • Godzina i data zalania – jeśli są one nam znane. Nieraz bywa, że dopiero po kilku dniach zdajemy sobie sprawę, że nasza piwnica została zalana.
 • Dokładny adres i numer zalanej piwnicy,
 • Personalia właściciela piwnicy,
 • Opis poniesionych szkód wraz z oszacowaniem strat,
 • Przyczyna zalania – jeśli można ją określić,
 • Dane podmiotu odpowiedzialnego za zalanie piwnicy,
 • Podpis przedstawiciela spółdzielni bądź rzeczoznawcy.

Nieraz może zdarzyć się sytuacja, w której administracja bloku odmawia wypłacenia stosownych rekompensat, a dodatkowo winą za zalanie piwnic obarcza samych lokatorów. Wśród często stosowanych argumentacji można znaleźć stwierdzanie, że to mieszkańcy są odpowiedzialni np. za niedrożną kanalizację, jeśli to ona była odpowiedzialna za zalanie piwnicy.

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Sprzedaż mieszkania w bloku z zalaną piwnicą

Problem zalanej piwnicy w bloku może spędzać nam sens z powiek. Nieraz zdarza się też, że piwnica jest przypisana do mieszkania, które chcemy sprzedać. W takiej sytuacji jej zalanie może być problematyczne podczas poszukiwań osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości. Nieraz osuszenie piwnicy, a także uzyskanie odszkodowania zajmuje długie miesiące, co opóźnia nasze plany. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest pomoc biura zajmującego się skupem nieruchomości. Jeśli nie chcemy zajmować się dokumentacją, wyjaśnianiem sprawy zalania i remontem piwnicy, jest to znakomita dla nas opcja. Wreszcie, jeśli chcemy uniknąć nieprzyjemności związanych z negocjowaniem odszkodowania ze strony administracji bloku, koniecznie warto zwrócić się do biura skupującego nieruchomości online!

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonicznie