Jak dokonać podziału spadku i sprzedać odziedziczoną nieruchomość?

Po śmierci spadkodawcy następuje otwarcie testamentu i zapoczątkowanie całej procedury spadkowej. Po 6 miesiącach od stwierdzenia nabycia spadku można przeprowadzić dział spadku i zniesienie współwłasności. Jako współwłasność, nieruchomość przed podziałem spadku jest zarządzana przez spadkobierców, którzy mają ułamkową wartość udziałów. Oznacza to, że wspólnie zarządzają nieruchomością i wspólnie ponoszą koszty lub czerpią zyski. Może to spowodować szereg komplikacji. Wówczas właśnie warto przeprowadzić dział spadku u notariusza lub sądownie.

Jeśli jednak w okresie współwłasności majątkowej wszyscy spadkobiercy są zgodni, aby sprzedać nieruchomość, warto znaleźć szybko nabywcę i zanim sytuacja się skomplikuje zamienić mieszkanie, dom lub działkę w gotówkę. Tu dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty Skupu Nieruchomości http://axnieruchomosci.pl/. Pozwoli to na błyskawiczne odblokowanie środków finansowych i możliwość ich podzielenia.

Umowa o dział spadku u notariusza

Nieruchomość będąca wspólną własnością kilku spadkobierców wymaga od nich jedno głośnych ustaleń w kwestii zarządzania i dysponowania nią. Umowa o dział spadku oraz wydzielenie na rzecz spadkobierców odrębnych udziałów pozwala na decydowanie o własnej części według indywidualnych potrzeb. Orzeczenie sądu lub podział spadku u notariusza umożliwia sprzedaż udziałów każdemu spadkobiercy.

Umowa o dział spadku zawarta jest w formie aktu notarialnego. Dotyczy to sytuacji, kiedy spadkobiercy mają opracowany zgodny plan podziału lokalu i przedmiotów na poszczególne części. Do podpisania umowy notarialnej wymagane jest złożenie oświadczenia woli przez wszystkich spadkobierców. Wniosek o dział spadku powinien również zawierać dokładny spis elementów przeznaczonych do podziału. Dział spadku i zniesienie współwłasności polega na dokładnym określeniu w akcie notarialnym wartości łącznej wydzielonego obszaru mieszkalnego, a także wyposażenia.

Sądowy podział spadku

W przypadku niemożliwego dogadania się spadkobierców, każdy z nich może złożyć w sądzie rejonowym wniosek o dział spadku. Jest to częste, gdy nieruchomość posiada kilku spadkobierców. Łatwo jest podzielić środki pieniężne, trudniej rzeczowe, a podział nieruchomości zazwyczaj wiąże się z konfliktami między spadkobiercami. Lepiej w tej sytuacji przeprowadzić dział spadku i zniesienie współwłasności na drodze sądowej. 

Przeprowadzenie działu spadku tą metodą przebiega w kilku etapach. Najpierw sąd ustala skład odziedziczonego majątku, a następnie dokonuje jego podziału. Odbywa się to na podstawie dostarczonej dokumentacji i zeznań spadkobierców. Dział spadku i zniesienie współwłasności na drodze sądowej to pełnoprawne zdecydowanie sądu o odpowiednim i sprawiedliwym podziale spadku. Dlatego też takie rozwiązanie preferowane jest również przez zgodnych spadkobierców, nie tylko skonfliktowanych.

Koszty notarialnego i sądowego podziału spadku

Podział spadku u notariusza nie trwa długo, ale jest kosztowny. Aby umowa została zawarta należy uiścić opłatę notarialną. Obowiązująca przy umowie o dział spadku opłata wynosi 150 zł. Jednakże należy również opłacić taksę notarialną, a ta liczona jest od wartości nieruchomości. Wyliczyć ją można na podstawie kalkulatora stawek notarialnych. W przypadku nieruchomości przeważnie obowiązującą będzie 5 lub 6 stawka. Całość kosztów wynieść może od 1500 zł wzwyż, w zależności od wartości nieruchomości.

Koszty sądowe są dużo niższe, jednakże czas i skompletowanie całej dokumentacji może być często przeszkodą w złożeniu wniosku o dział spadku w sądzie. Określająca dział spadku opłata jest stała i wynosi 500 zł w przypadku braku jednolitych stanowisk spadkobierców. Jeżeli jednak są oni zgodni wniosek o dział spadku będzie kosztował 300 zł. W tym przypadku obowiązkowe będzie dostarczenie projektu podziału spadku.

Chcąc uniknąć procedowania sądowego lub kosztów notarialnych, jakie niesie za sobą dział spadku, można w porozumieniu zaoferować nieruchomość na sprzedaż. Ważne jest, by znaleźć kupca, który dysponuje środkami finansowymi gotowymi do wypłaty zaraz po podpisaniu aktu notarialnego. Tu dobrym rozwiązaniem będzie kontakt z firmą kupujemym.pl gwarantującą szybką realizację transakcji.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonicznie