Notariusz. Kim jest i co robi?

W dawnych czasach wystarczyło przybić ręką dogadany interes. Miało to moc słowa, a ludzie tego słowa zwykle dotrzymywali. Zwykle, nie znaczy zawsze. 

Dlatego z czasem powołano instytucję rejenta, który współcześnie nazywany jest notariuszem. Umowa między kupującym a sprzedającym może nadal być zwieńczona uściśnięciem dłoni, ale lepszym rozwiązaniem jest wizyta w kancelarii notarialnej, która wyda odpowiedni akt notarialny

Akt notarialny, jako gwarancja prawna

Szczególnie, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości, gdzie zwykłą umowę cywilno-prawną można podważyć z błahego powodu, warto sfinalizować transakcję w kancelarii notarialnej. Kupno i sprzedaż nieruchomości pod względem prawnym wcale nie jest takie łatwe i oczywiste. Wiąże się z przedstawieniem notariuszowi wszystkich dokumentów dotyczących obiektu zawieranej umowy. Wymagane są: zaświadczenia z banku, jeśli brany jest kredyt, hipoteka oraz wypisy z właściwych urzędów. W tej sytuacji pomoc kancelarii notarialnej, która dokładnie poinformuje o wymaganych dokumentach i przygotowując akt notarialny umiejętnie zamieści wszystkie ważne informacje, jest niezbędna.

Akt notarialny jest dokumentem wiążącym obie strony, a niedopełnienie jego warunków skutkuje konsekwencjami prawnymi. Uprawomocnienie następuje, gdy uregulowane będą odpowiednie opłaty notarialne.

Pamiętać wystarczy, że akt notarialny jest dokumentem prawnym i im więcej dokładnych zapisów się w nim znajdzie, tym bardziej kupujący i sprzedający będzie zabezpieczony. Kancelaria notarialna zobowiązana jest również do sporządzenia aktu notarialnego w sposób przejrzysty oraz zrozumiały dla obu stron.

Notariusz, co robi taka osoba?

Notariusz jest wykształconym prawnikiem, który jako osoba zaufania publicznego gwarantuje swoim autorytetem legalność umowy kupna – sprzedaży mieszkania. Działa w dobrze pojętym interesie obu stron w sposób obiektywny, a także zabezpiecza ich prawa i zobligowany jest do zachowania tajemnicy aktu notarialnego.

Nie tylko umowy kupna – sprzedaży są pieczętowane aktem notarialnym. Notariusz wymagany jest przy sporządzaniu testamentu, umowie zamiany lub darowizny. Wydaje również poświadczenia podpisów. Wśród innych czynności należących do niego jest również zatwierdzanie protokołów zebrań, zgromadzeń, przyjmowanie oraz przechowywanie dokumentów i papierów wartościowych. 

Notariusz jest także tą osobą, która przy sporządzaniu aktu notarialnego, zakłada księgę wieczystą nieruchomości lub robi z niej wypis oraz zgłasza ten fakt do odpowiedniego wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego.

W każdej sytuacji, gdy dane przedsięwzięcie wymaga dobrego zabezpieczenia prawnego kancelaria notarialna pełni rolę „strażnika” pilnującego należytego wykonania warunków podpisywanych umów.

Ile kosztuje notariusz?

Notariusz jest prawnikiem państwowym działającym na mocy udzielonego zezwolenia ministra sprawiedliwości. Za swoje usługi pobiera taksę, czyli opłatę notarialną. Na jej wysokość składa się charakterystyka danego zlecenia, czyli rodzaj aktu notarialnego i ilość czynności wykonanych przy jego sporządzaniu. 

Określająca akt notarialny cena obligatoryjnie nałożona jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Opłaty notarialne zawsze oparte są na wyliczeniach procentowych od kwoty ustalonej między stronami obowiązującej przedmiot umowy. Pierwsza wizyta w kancelarii notarialnej zazwyczaj dotyczy zasięgnięcia informacji o formalnościach i dokumentach, jakie potrzebne są do sporządzenia aktu notarialnego. Ta wizyta jest nieodpłatna, a klient powinien zostać dokładnie poinformowany i poinstruowany w podejmowaniu kolejnych kroków.

Opłaty notarialne dokładnie określone są w kalkulatorze opłat regulowanym przez ministerialne obwieszczenie dotyczące maksymalnych stawek. Kalkulowanie kosztów przygotowania aktu notarialnego można samemu przeprowadzić biorąc pod uwagę wartość przedmiotu umowy i procentowe wyliczenie ceny aktu notarialnego

Gdzie znaleźć informacje o notariuszu i aktach notarialnych?

Dane dotyczące spraw notarialnych udostępnione są w systemie teleinformatycznym, który zawiera wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie. System ten to Rejestry Notarialne, a znajdują się tam listy notariuszy w Polsce, a także rejestry spadkowe zawierające informacje o aktach notarialnych poświadczających dziedziczenie. Znaleźć tam można również Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, czy wszystkie niezbędne dane dotyczące wykonanych aktów.

To potężna baza danych, która przy konieczności sporządzenia aktu notarialnego pozwala na uzupełnienie wszystkich dokumentów dotyczących spraw objętych nadzorem notariusza. Odpowiedniego wyszukania można dokonać za pomocą strony: rejestry notarialne

Notariusz musi być doskonale przygotowany od strony prawnej, tak w teorii, jak w praktyce. Wybór powinien paść na osobę obowiązkową i skrupulatną. Czynności prawne przeprowadzane przez kancelarię notarialną mogą dotyczyć zawiłych spraw, stąd jego znajomość prawa i realiów jest nieodzowna. Czuwając nad legalnością zawieranych aktów notarialnych powinien umieć zachować bezstronność i stanowić bezsprzeczne zabezpieczenie interesów obu stron.

Korzystając z oferty firmy AxNieruchomości.pl do transakcji możesz wskazać dowolnego, wybranego przez siebie notariusza. Często nasi klienci mają zaprzyjaźnioną kancelarię notarialną, dlatego chcemy abyś przy transakcji czuł się jak najbardziej bezpieczny. W naszej ofercie znajdą  państwo usługi takie jak: skup mieszkań, skup mieszkań zadłużonych czy skup działek.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonicznie