Prawo Własności – własność według przepisów prawa

Każdy człowiek posiada wiele różnych dóbr, zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Jednak czy wszystkie te rzeczy są jego własnością? Czym w ogóle jest własność i co mówi o niej polskie prawo? Na czym polega przeniesienie i ograniczenie praw własności? Jak jest z własnością w przypadku nieruchomości? Czym jest własność? Własność jest najszerszym, podstawowym prawem rzeczowym, […]

Zachowek: komu przysługuje i w jaki sposób należy go obliczać?

Zachowek jest szczególną formą, wyróżnianą w ramach prawa spadkowego. Należy on się zawsze rodzinie spadkodawcy, kiedy poszczególni członkowie mogący dziedziczyć w ramach dziedziczenia ustawowego zostali pominięci w testamencie albo we wcześniejszych darowiznach, jakie spadkodawca zrealizował przed śmiercią.  Komu przysługuje zachowek? Wyjaśniając dokładniej co to jest zachowek należy wskazać, że jest to określony kwotowo ułamek wartości […]