Zachowek: komu przysługuje i w jaki sposób należy go obliczać?

Zachowek jest szczególną formą, wyróżnianą w ramach prawa spadkowego. Należy on się zawsze rodzinie spadkodawcy, kiedy poszczególni członkowie mogący dziedziczyć w ramach dziedziczenia ustawowego zostali pominięci w testamencie albo we wcześniejszych darowiznach, jakie spadkodawca zrealizował przed śmiercią.  Komu przysługuje zachowek? Wyjaśniając dokładniej co to jest zachowek należy wskazać, że jest to określony kwotowo ułamek wartości […]