Prawo Własności – własność według przepisów prawa

Każdy człowiek posiada wiele różnych dóbr, zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Jednak czy wszystkie te rzeczy są jego własnością? Czym w ogóle jest własność i co mówi o niej polskie prawo? Na czym polega przeniesienie i ograniczenie praw własności? Jak jest z własnością w przypadku nieruchomości? Czym jest własność? Własność jest najszerszym, podstawowym prawem rzeczowym, […]