Dziedziczenie ustawowe mieszkania – zasady

Mieszkanie jest jednym z elementów majątku, który po śmierci właściciela przechodzi w ręce spadkobierców. Nierzadko sprawa dziedziczenia mieszkania nie jest prosta chociażby dlatego, że nie da się go podzielić między więcej niż jednego spadkobiercę. Ponadto mieszkanie często jest wynajmowane i nie jest własnością zmarłego choć w nim mieszkał. Jak wygląda ustawowe dziedziczenie mieszkania? Co jeśli […]

Zachowek: komu przysługuje i w jaki sposób należy go obliczać?

Zachowek jest szczególną formą, wyróżnianą w ramach prawa spadkowego. Należy on się zawsze rodzinie spadkodawcy, kiedy poszczególni członkowie mogący dziedziczyć w ramach dziedziczenia ustawowego zostali pominięci w testamencie albo we wcześniejszych darowiznach, jakie spadkodawca zrealizował przed śmiercią.  Komu przysługuje zachowek? Wyjaśniając dokładniej co to jest zachowek należy wskazać, że jest to określony kwotowo ułamek wartości […]