Wynajem mieszkania, czyli jak na tym nie stracić?

Żyjemy w czasach dużej mobilności i część osób, szczególnie młodych, bardziej skłania się ku wynajmowaniu mieszkań niż ich przedwczesnym kupowaniu. To dotyczy dużej liczby chętnie przemieszczających się osób po kraju i poza nim. Kupowanie mieszkania i kredyt odwlekane jest do czasu pełnej stabilizacji, a wynajem nieruchomości wiąże się z możliwością jej opuszczenia w każdej chwili.

Posiadając odziedziczone lub podarowane mieszkanie właściciele często zastanawiają się, co z nim zrobić. Przeznaczyć na sprzedaż, czy wynająć. Tu warto zapoznać się z dwiema formami umowy wynajmu mieszkania. Odpowiedź na pytanie, co to jest najem okazjonalny, a co zwykły może zdeterminować wszystkie działania. 

W przypadku decyzji o sprzedaży można skorzystać z usług firmy http://axnieruchomosci.pl/ i szybko odzyskać ulokowane środki na własne cele.

Wynajem tradycyjny i okazjonalny – wspólne mianowniki

Wynajmowanie mieszkania związane jest z pewnym ryzykiem. Pomijając aspekt dewastacji lokalu i ciągłych remontów, to wynajmowanie wiązać się może również z dużymi stratami finansowymi. Podyktowane mogą być zaległościami w czynszu i opłatach eksploatacyjnych.

Właściwa forma umowy między wynajmującym i najemcą jest tutaj kluczowa. W tej kwestii do wyboru jest umowa wynajmu mieszkania zwykła i okazjonalna. Obie, we wspólnych częściach zawierają zapisy o oddaniu w użytkowanie lokalu mieszkalnego najemcy w zamian za odpowiedniej wysokości czynsz. Także zobowiązanie wynajmującego do nieingerowania w prywatną przestrzeń najemcy. W drugą stronę, wspólnym mianownikiem obu umów jest zobowiązaniu najemcy do utrzymania porządku, pokrywania kosztów oraz dbałości o powierzone mienie.

Bywa, że mieszkanie zostaje zdewastowane przez nieuczciwych najemców. Wówczas skup nieruchomości (np. firma kupujemym.pl) jest tym nabywcą, który uwolni od bardzo kłopotliwego położenia właściciela nieruchomości z problemami

Najem okazjonalny – lepsza opcja dla wynajmującego

Właściciele mieszkań wciąż zastanawiają się, jak zabezpieczyć się skutecznie przed nierzetelnymi najemcami. Dlatego też powstało rozwiązanie prawne mające na celu chronić interesy właścicieli mieszkań. Niestety szereg formalności, jakie towarzyszą umowie o wynajem mieszkania odstraszają potencjalnych najemców. Panuje błędne przekonanie, że taka umowa pozwala wynajmującemu na wszystko, a ogranicza maksymalnie prawa najemcy. Nie jest to prawda, choć część przepisów dotyczących tej umowy potwierdza jej przychylniejsze traktowanie właściciela mieszkania. 

Jednakże uczciwy najemca nie będzie miał problemu z zapisem mówiącym o natychmiastowym opuszczeniu mieszkania po zakończeniu umowy, ani o przedstawieniu oświadczania o dobrowolnym poddaniu się eksmisji w przypadku naruszenia zapisów umowy. Chcąc spokojnie mieszkać i kooperować z wynajmującym najemca rzetelnie powinien wywiązywać się ze swoich obowiązków, a nie tylko powoływać na ustawę o ochronie praw lokatorów.

Formalności przy wynajmie okazjonalnym

Umowa wynajmu mieszkania w klasycznym trybie zawierana jest między stronami w formie pisemnej, jeśli dotyczy okresu najmu powyżej 12 miesięcy. Do tego czasu może przyjąć formę pisemną lub ustną. Umowa na czas nieokreślony w tym przypadku również może się zdarzyć, wówczas określany jest okres wypowiedzenia umowy.

W przypadku najmu okazjonalnego umowa na czas nieokreślony nie wchodzi w rachubę. Tutaj maksymalnym okresem wynajmu mieszkania jest 10 lat. Drugą kwestią jest załatwienie kilku niezbędnych formalności do jej zawarcia.

Będzie to oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. Trzeba także wskazać lokal mieszkalny, na wypadek eksmisji lub zakończenia umowy o wynajem mieszkania. Tu również należy przedstawić oświadczenie właściciela mieszkania zastępczego, z tym, że ten dokument nie musi być poświadczony notarialnie. Z obowiązków wynajmującego wyróżnić należy bezwzględne zarejestrowanie umowy o wynajem mieszkania w urzędzie skarbowym.

Jak widać umowa wynajmu mieszkania w trybie okazjonalnym daje właścicielowi szereg korzyści, ale nie jest w żaden sposób krzywdząca dla lokatora.

Mieszkanie przeznczone na wynajem wiąże się z szeregiem formalności, a czasem ze sporym bólem głowy. Trafienie na dobrego, kooperatywnego najemcę nie jest łatwe. Tak samo dzieje się, gdy mieszkanie przeznaczone jest do sprzedaży. Tu trafienie na dobrego kupca jest równie trudne. W związku z tym warto zwrócić się do skupu nieruchomości i w kilka dni cieszyć się z uzyskanej gotówki.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonicznie