Zachowek: komu przysługuje i w jaki sposób należy go obliczać?

Zachowek jest szczególną formą, wyróżnianą w ramach prawa spadkowego. Należy on się zawsze rodzinie spadkodawcy, kiedy poszczególni członkowie mogący dziedziczyć w ramach dziedziczenia ustawowego zostali pominięci w testamencie albo we wcześniejszych darowiznach, jakie spadkodawca zrealizował przed śmiercią. 

Komu przysługuje zachowek?

Wyjaśniając dokładniej co to jest zachowek należy wskazać, że jest to określony kwotowo ułamek wartości udziału spadkowego, jaki przypadłby spadkobiercy ustawowemu
w przypadku dziedziczenia ustawowego. I tu jest różnica między testament a zachowek, dokładnie wskazująca na istotę zachowku. Osoba, której przysługuje prawo do zachowku może ubiegać się o zapłatę na jej rzecz określonej kwoty pieniężnej, będącej ułamkiem wartości udziału spadkowego, jaki by jej przysługiwał w trakcie dziedziczenia ustawowego. Dlatego jeśli rozpatrywany jest przykładowo zachowek od darowizny to ma on na celu ochronę interesów osób najbliższych dla spadkodawcy przed niekorzystnymi rozporządzeniami majątkiem. Roszczenie o zachowek nie przysługuje natomiast: wydziedziczonym w testamencie, uznanym orzeczeniem sądu za niegodnych dziedziczenia, osobom odrzucającym spadek, osobom, które zawarły ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia, małżonkowi przeciwko któremu spadkodawca przed śmiercią wystąpił
o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, małżonkowi pozostającemu ze spadkodawcą w separacji. Roszczenie o zachowek może być rozwiązane polubownie albo na drodze sądowej. Dobrowolna spłata jest szybsza i przebiega sprawniej, aczkolwiek ma miejsce jedynie wtedy, gdy roszczenie jest bezsporne. Natomiast, to w przypadku zachowku zdarza się bardzo rzadko. Trzeba również pamiętać o tym, że przedawnienie zachowku następuje po 5 latach od chwili otwarcia testamentu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym zapraszamy do naszego wcześniejszego artykułu.

Jak obliczyć zachowek?

Obliczając na przykład zachowek po rodzicach należy mieć na uwadze główny zapis Kodeksu Cywilnego, wskazującego nie tylko na to co to jest zachowek,
ale też wskazującego, że ogólnie zachowek od darowizny dla osób posiadających prawo do zachowku wynosi połowę wartości udziału spadkowego, jaki przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Jeśli zaś uprawniony jest trwale niezdolny do pracy
albo nie ma ukończonego 18. roku życia wtedy należy mu się 2/3 z całej wartości udziału spadkowego. Poznając różnicę w testament a zachowek i wiedząc, że w konkretnej sytuacji przysługuje nam zachowek po rodzicach można przejść do prawidłowego wyliczenia wysokości należnego zachowku. W pierwszej kolejności, należy obliczyć udział uprawnionego w spadku tak jakby dziedziczył zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Później należy ustalić wysokość substratu zachowku oraz sprawdzić, czy osobą uprawnioną jest małoletni albo niezdolny do pracy, ponieważ wtedy wysokość zachowku jest większa.
Na końcu należy ze sobą zestawić wszystkie wartości, indywidualnie dopasowane do konkretnej sprawy. 

AxNieruchomości zajmuje się skupem mieszkań zadłużonych, z lokatorami a także z problemami prawnymi. Zależy Ci na szybkiej sprzedaży? – wypełnij formularz kontaktowy

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonicznie