Zasiedzenie nieruchomości – co warto wiedzieć?

W Polsce, aby legalnie nabyć nieruchomość, należy ją nabyć na zasadach, które określone są w ustawie. Umowa kupna-sprzedaży powinna zostać za każdym razem w formie aktu notarialnego, aby była respektowana przez wszystkie instytucje państwowe. Mimo to, iż prawo polskie jest bardzo rygorystyczne jeśli chodzi o prawa własności, to jednak istnieje możliwość ich nabycia w innej formie poprzez tzw. Zasiedzenie nieruchomości. Ile lat może trwać ten proces? Jak wygląda prawo zasiedzenia? Sprawdźmy, czym jest zasiedzenie w dobrej wierze oraz złej, a także wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie.

Zasiedzenie nieruchomości – czym jest?

Według obowiązującego prawa zasiedzenie występuje wtedy, kiedy posiadacz lokalu

niebędący jego właścicielem spełni określone warunki takie, jak:

 • Samoistne posiadanie nieruchomości
 • Posiadanie musi trwać określony czas, aby mogło zostać uznane

Co ciekawe, za samoistnego posiadacza nieruchomości uznaje się osobę, która włada danym lokalem, zachowując się jak jego właściciel. Uwaga! Czas, który pozwala na zasiedzenie nieruchomości i uznanie tego przez sądy wynosi około 20-30 lat! To dość długo, jednak jest wiele sytuacji, w których dochodzi do zasiedzenia. Warto też wiedzieć, że po stwierdzeniu zasiedzenia mieszkania można je łatwo sprzedać przez wygodny portal ułatwiający sprzedaż nieruchomości.

Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze

Jeśli chodzi o zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze, warto wiedzieć, iż występuje wtedy, kiedy samoistny posiadacz nieruchomości zamieszkuje ją już od 20 lat, ponosi wszelkie koszty z nią związane oraz czerpie ewentualne zyski. Sytuacja, w której zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze jest legalne to np. nabycie praw od właściciela lokalu, który jest ujawniony w księgach wieczystych, ale w rzeczywistości nie jest właścicielem.

Zasiedzenie w złej wierze

Co do kwestii zasiedzenia nieruchomości w złej wierze dotyczy to sytuacji, w której dana osoba użytkuje nieruchomości, zarządza nią oraz opłaca rachunki, wiedząc jednocześnie, iż nie jest jej prawnym posiadaczem. Przykładem zasiedzenia nieruchomości w złej wierze jest np. uprawa własnej działki rolnej wraz z przyległą do niej częścią należącą do innej osoby. Kiedy jednak nikt się o to nie upomina, można przyjąć, że działka jest osoby uprawiającej rolę. Trzeba jednak pamiętać, że zasiedzenie nieruchomości w złej wierze obowiązuje dopiero po 30 latach jej użytkowania.

Zobacz, jak sprzedać mieszkanie zdalnie?

Jakie nieruchomości można zasiedzieć?

Ciekawostką jest fakt, że zasiedzieć można wyłącznie nieruchomości gruntowe oraz budynki, które ściśle do gruntu należą. W istocie nie można zasiedzieć części rzeczy, które nie mogą stanowić odrębnej części własności. Oznacza to, że nie można zasiedzieć strychów, piwnic oraz odrębnych pokoi w mieszkaniach lub domach.

Jak potwierdzić zasiedzenie?

Kiedy już znamy rodzaje zasiedzenia nieruchomości oraz prawo zasiedzenia możemy przystąpić do składania stosownych wniosków o uznanie aktualnego stanu. W tym celu wystarczy złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego w wydziale cywilnym, uwzględniając fakt, że dokument powinna złożyć osobiście osoba zainteresowana. We wniosku trzeba wskazać wszystkie osoby, których dotyczyć będzie postępowanie, adres nieruchomości oraz numery ksiąg wieczystych. Ważne są także powierzchnie gruntu i wszelkie aspekty techniczne.

Uwaga! W chwili obecnej opłata za stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości wynosi 2000 złotych.

Niezależnie od tego, czy decydujemy się na zasiedzenie w dobrej wierze, czy zasiedzenie w złej wierze, warto się do tego odpowiednio przygotować. Co ciekawe, w przypadku braku uiszczenia opłaty sąd nie podejmie żadnych czynności.

Wiedząc już, czym jest zasiedzenie nieruchomości, ile lat powinno trwać oraz jak odnoszą się do tego przepisy prawne, można z łatwością udać się do organów państwowych celem stwierdzenia stanu faktycznego.

Jeśli masz problem z nieruchomością o trudnym statusie, skontaktuj się z nami. Wypełnij formularz: Wycena nieruchomości online i zobacz, jaką kwotę możemy zaproponować za Twoje lokum.

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem telefonicznie